+98 26 32 201480

جشن رنگها در هند

 جشنواره یا فستیوال هولی Holi Festival که با نام های جشن رنگ پاشی و جشن رنگ ها نیز شناخته می شود، یکی از دیرینه ترین و سنتی ترین آداب و رسوم و آیین های رسمی هندی ها می باشد که امروزه در سراسر جهان شناخته شده است.

 

در خلال این جشن، مردم از پیر و جوان، زن و مرد، سفید گرفته تا هر نژاد، مذهب و طبقه در این جشن شرکت کرده و به سر و صورت یکدیگر رنگ پاشیده؛ با رقص و شادی و آواز به پیشواز بهار و شکوفایی طبیعت می روند. جشن هولی در آغاز فصل بهار و یک روز پس از ماه کامل، در ماه مارس هر سال برگزار می شود؛ این جشن یک روز زودتر در غرب بنگال و اودیشا اتفاق می افتد.

جشن براساس تقویم هندی برگزار می شود و نشان دهنده احیای دوباره طبیعت و فرا رسیدن فصل بهار و تازگی و طراوت است معنی کلمه ی هولی در زبان هندی، “سوختن” است و در اصل جشن هولی دلالت بر پیروزی خوبی بر بدی دارد و در اکثر مناطق هند، در دو روز و با نام های “هولی” و “دولتی” یا به زبانی ساده تر،
“هولی کوچک” و “هولی بزرگ” برگزار می شود که معمولا پس از انجام عبادت و گذاشتن نشان و نماد بر مجسمه ی کریشنا و رادا، مردم با پودرهای رنگی یا بالن های پر از مایعات رنگی که به “گولال” و “آبیر” معروف هستند، به همدیگر رنگ می پاشند.
در حقیقت این جشنواره را می توان جشنواره ی تابناک و درخشان نامید، چرا که رنگ های روشن و متنوعی در آن استفاده می شود٬ هندی ها معتقدند رنگ های روشن، شاد و گرم، زندگی بخش، نیروزا و نشاط آور است.

به طور کلی ریشه تاریخی و مبنای اعتقادی این جشن هرچه باشد، در عمل بیانگر همدلی، اتحاد، کنار گداشتن کینه و کدورت ها، مایه شادی و سرور، تاکید بر برابری و به فراموشی سپردن تفاوت های مذهبی، طبقه ای، نژادی و ... حتی برای چند روز می باشد تا پیروان آن با قلبی پاک، لبی خندان و روحی سبک و پر مهر سال جدید را آغاز کنند. شاید در باور هندی ها هیچ درس و آموزه دینی، اجتماعی نمی توان یافت که حس همنوع دوستی و همدلی را بتواند چنین ساده بیاموزد.